Informatica voor HAVO en VWO

Informatie VWO 3-4

Informatica

 Inleiding

Mensen maken steeds meer gebruik van computers voor het verkrijgen en bewerken van informatie en computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bij Informatica gaat het in de eerste plaats om de manier waarop mensen met informatie omgaan. In de tweede plaats gaat het om het gebruik van machines bij het verwerken van deze informatie.

 Je krijgt een brede kijk op informatica en toepassingen hiervan in allerlei vakgebieden (cultuur, techniek, wetenschap) bedrijven en de maatschappij. Ook de organisatie van informaticaprojecten in bedrijven komt aan de orde.

 Je hoeft niet al veel van computers te weten of technisch te zijn om aan dit vak te beginnen. Het is geen gemakkelijk vak: je zult over voldoende doorzettingsvermogen en werklust moeten beschikken. Het is niet zomaar een beetje computeren, maar een boeiend en afwisselend vak waar je in je vervolgstudie veel aan hebt.

 Waarin verschilt dit vak met de onderbouw?

In de basisvorming heb je waarschijnlijk kennisgemaakt met het vak informatiekunde. In dat vak kreeg je te maken met basisbegrippen rond hardware en software. Je leerde werken met Word, Excel, Acces en PowerPoint. Het vak informatica is anders. Je neemt meer een kijkje ‘onder de motorkap” van computers en “achter de schermen” van programma’s. Je onderzoekt hoe computers en programma’s in elkaar worden gezet, zodat andere mensen er zonder problemen mee kunnen werken.

 Vakinhoud

Je gaat dieper in op verschillende onderwerpen, die een beeld geven van thema’s waarmee men zich binnen informatica bezighoudt: digitale communicatie, digitale informatieverwerking, hardware, informatiemodellering, programmeren> Informatica bevat zowel theorie als praktijk. Je leert begrijpen hoe hardware, besturingssystemen en netwerken werken en hoe ze in elkaar worden gezet. Dat gaat eigenlijk niet goed zonder het praktisch oplossen van concrete informaticavraagstukken. Net als ieder ander schoolvak moet je bij informatica theorie doorlezen, vragen beantwoorden en toetsen maken. Maar informatica heeft ook veel praktische opgaven en opdrachten. Bij deze opdrachten werk je op papier of met de computer aan een concreet product, waarbij een beroep wordt gedaan op zelfstandigheid, samenwerken en creativiteit. Dit betekent veel zelfstandig werken, zowel individueel als in groepjes. Theorie en praktische toepassingen wisselen elkaar af. De methode draait volledig elektronisch d.w.z. dat wij geen boek meer gebruiken maar 100% via internet!

 

 Studielast

Informatica heeft een studielast van 440 uur.

 Plaats binnen de opleiding

Informatica kan als profielkeuzevak worden gekozen in het profiel “Natuur en Techniek” of in het profiel “Natuur en Gezondheid” Je kan informatica altijd in het vrije deel kiezen binnen deze twee profielen. Helaas kunnen de twee andere profielen niet meer kiezen voor Informatica.